НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Конференции, президиумы, решения, обсуждения, предложения и т.д.
Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:16

2.2.8. формування інформаційної політики й активна участь у спортивних ЗМІ в інтересах Федерації і її членів;
А разве так вообще можно сказать: "участь у спортивних ЗМІ"?
Может, как-то переформулировать? Хотя бы на "представлення". (Тоже паршивый вариант, но вроде получше, чем "участие".)

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:18

2.2.9. сприяння створенню культурних та спортивних центрів, клубів, союзів, колективів, команд, шкіл і.т.п. на території України, надання їм методичної й практичної допомоги; - Просится добавить "з гри Го" после перечисления типов заведений.

2.2.10. сприяння в створенні умов для підготовки висококваліфікованих тренерів, суддів, інших фахівців в гри Го (бадук, вейчі);

2.2.11. сприяння організації видання й поширення інформаційних, методичних матеріалів, іншої тематичної друкованої продукції; - Просится добавить "з гри Го" в конце.

И далее в разделе 2.3 в нескольких пунктах тоже можно добавить "з гри Го".

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 10 окт 2013, 23:55

4.17.2. обирати і бути обраним до органів управління Федерації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку;
Має бути обраними, бо у першій половині речення множина.

Крім того, у 4.17 багато де пропущено "цим Статутом та внутрішніми документами Федерації"
При цьому і в попередніх пунктах, і, наприклад, у 4.19 застосовується повне формулювання... Це навмисне чи просто так вийшло?

Аватара пользователя
Lulovi
Advanced Member
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 май 2011, 23:15
Откуда: Галичина

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Lulovi » 11 окт 2013, 00:11

СТАТУТ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“Українська федерація Го”

м. Київ 2011
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Українська федерація Го (далі - Федерація) є українською громадською неприбутковою організацією фізкультурно-спортивної спрямованості, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Федерація діє на засадах законності, справедливості, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, гласності, позаконфесійності, неполітичності.
1.3. Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законами України “Про об’єднання громадян” та “Про фізичну культуру і спорт”, іншими нормативно-правовими актами України та цього Статуту та рішень статутних органів Федерації, якщо вони не суперечать законодавству України та прийняті в межах їх повноважень.
1.4. З моменту державної реєстрації Федерація набуває прав юридичної особи, має рахунки в банківських установах, самостійний баланс, круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, символіку, емблеми та інші реквізити, затверджені та зареєстровані в установленому законом порядку, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах.
1.5. Федерація визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської Хартії, правила Міжнародної федерації Го (The International Go Federation, далі – ІGF) та Європейської федерації Го (Evropean Go Federation, далі - EGF) і здійснює свою діяльність у взаємодії з державними органами, які створені для регулювання спортивної діяльності в Україні, IGF, EGF, територіальними органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, як в Україні, так ї за її межами, які сприяють виконанню мети і завдань Федерації. Федерація може вступати в спілки об’єднань громадян, міжнародні громадські об’єднання, а також підтримувати міжнародні контакти та укладати угоди, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
1.6. Діяльність Федерації поширюється на всю територію України. Рішення статутних органів Федерації, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх членів Федерації.
1.7. Повна назва: українською мовою – Українська федерація Го.
1.8. Скорочена назва: українською мовою – УФГо.
1.9. Найменування УФГо іншими мовами визначається внутрішніми документами Федерації.
1.10. Місцезнаходження центральних статутних органів: м. Київ – 01001, вул. Еспланадна, 42 .

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Метою Федерації є сприяння розвитку Го в Україні, сприяння всебічному та гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя, задоволення та захист законних творчих, спортивних, соціальних, економічних, вікових, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.
2.2. Основними завданнями Федерації є:
2.2.1. Сприяння популяризації гри Го серед населення.
2.2.2. Сприяння пропаганді Го, як ефективного засобу інтелектуального розвитку особистості та формуванню здорового способу життя.
2.2.3. Сприяння підготовці висококваліфікованих спортсменів та їх успішним виступам на чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях.
2.2.4. Захист законних інтересів і прав спортсменів, організацій, тренерів, суддів та інших фахівців, турбота про ветеранів Го, що є членами Федерації.
2.2.5. Сприяння організації широкої системи навчання Го.
2.2.6. Сприяння у підготовці тренерів, суддів та інших фахівців з Го.
2.2.7. Сприяння консультативній та організаційній підтримці центрів, клубів, колективів, команд, турнірних залів, шкіл, секцій Го.
2.2.8. Сприяння організації та проведенню зборів національних збірних команд України, та інших держав.
2.2.9. Сприяння участі національних збірних команд України у міжнародних турнірах з Го.
2.2.10. Сприяння розвитку матеріально-технічної бази для проведення тренувань, турнірів, змагань з Го.
2.2.11. Сприяння організації і проведенню змагань і турнірів з Го міжнародного, національного і регіонального рівнів.
2.2.12. Сприяння в установленому законом порядку розробці і реалізації законодавчих і нормативних актів України, що сприяють поширенню Го в Україні на основі міжнародних норм, сприяння створенню системи соціального і правового захисту гравців у Го.
2.2.13. Сприяння визнанню Го олімпійським видом спорту.
2.2.14. Розвиток і зміцнення міжнародних зв'язків із національними федераціями Го інших країн, IGF, EGF та іншими міжнародними спортивними й громадськими організаціями.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Федерація, згідно з покладеними на неї завданнями, відповідно до чинного законодавства України, виконує такі функції:
3.1.1. Сприяє розробці й реалізації програми розвитку Го в Україні.
3.1.2. Проводить роботу по відродженню національних звичаїв і традицій в галузі інтелектуальних видів спорту.
3.1.3. Надає практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам, фізкультурно-спортивним та іншим організаціям у роботі по залученню населення до Го.
3.1.4. Подає пропозиції до центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту щодо складу національної збірної команди України з Го.
3.1.5. Готує Положення та інші документи про змагання та спортивні заходи серед своїх членів, здійснює контроль за їх дотриманням.
3.1.6. Організовує й проводить змагання, тренувальні збори спортсменів та інші заходи серед своїх членів.
3.1.7. Бере участь в організації й проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших матеріалів.
3.1.8. Сприяє організації й проведенню спільно із зацікавленими організаціями та установами підготовки та підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших фахівців.
3.1.9. Бере участь у проведенні науково - практичних конференцій, семінарів, симпозіумів та інших заходів.
3.1.10. Відряджає у встановленому порядку за кордон українські та приймає в Україні іноземні делегації та фахівців з питань, пов’язаних з діяльністю Федерації, співпрацює з міжнародними клубами, організаціями та з окремими особами.
3.1.11. Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому чинним законодавством.
3.1.12. Організовує виготовлення офіційної, пам`ятної атрибутики із символікою Федерації.
3.1.13. Проводить роботу з правового й соціального захисту членів Федерації, їх соціального страхування.
3.1.14. Здійснює залучення спонсорської та благодійної допомоги для виконання статутних завдань.
3.1.15. Сприяє в організації видавничої справи, розповсюдженню друкованої, кіно- та відеопродукції, сувенірів, ігрового інвентарю.
3.1.16. Здійснює видавничу діяльність в порядку, визначеному законодавством.
3.1.17. Засновує засоби масової інформації, теле-, радіо-, інтернет видання, які висвітлюють актуальні питання розвитку Го в Україні та світі.
3.1.18. Сприяє створенню місцевих осередків Федерації.
3.1.19. Забезпечує виконання вимог єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації.
3.1.20. Здійснює іншу діяльності, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.
3.2. Федерація розробляє та подає до центрального органу виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту на затвердження такі документи стосовно розвитку Го:
3.2.1. Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів.
3.2.2. Кандидатури спортсменів, тренерів та інших фахівців штатної збірної команди України.
3.2.3. Склади збірних команд України для участі в міжнародних змаганнях.
3.2.4. Пропозиції щодо призначення у встановленому порядку премій, стипендій та пенсій спортсменам, а також щодо їх страхування.
3.2.5. Клопотання щодо присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород.
3.2.6. Правила проведення змагань, кваліфікаційні вимоги спортивної класифікації та інші нормативні документи, а при необхідності - пропозиції про внесення до них змін.
3.2.7. Інші документи за зверненнями центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
3.3. Федерація, спільно з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту та іншими зацікавленими організаціями, здійснює добір спортсменів, тренерів та інших фахівців з Го для участі у змаганнях і роботи за контрактами в Україні та за кордоном.

4. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Членство у Федерації є добровільним індивідуальним, також воно може бути колективним та почесним.
4.2. Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Федерації.
4.3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи організацій, підприємств, установ, клубів, які визнають Статут Федерації, сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і активно сприяють діяльності Федерації.
4.4. Почесними членами Федерації можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток Го в Україні. Порядок набуття звання почесного члена, а також його статус визначаються відповідним Положенням, що затверджується Президією Федерації.
4.5. Прийняття до членів Федерації здійснюється на підставі письмового звернення до керівного органу місцевого осередку. За умови відсутності місцевого осередку, право прийняття має Президія федерації.
4.6. Індивідуальні та колективні члени вступають до Федерації на підставі заяви, сплачують вступні та членські внески і встають на облік у місцевих осередках Федерації. Колективні члени вступають до Федерації на основі рішень Президії. Крім того, колективні члени додають рішення колективу про вступ до Федерації. Розмір вступного та членського внесків, порядок й механізм перерахування грошей щорічно визначаються Президією Федерації.
4.7. Припинення членства у Федерації може бути добровільним, автоматичним або у зв’язку із виключенням.
4.8. Добровільне припинення членства у Федерації здійснюється на підставі подання до президії чи до керівного органу місцевого осередку письмової заяви (для індивідуальних членів), або рішення колективу (для колективних членів). Ці заяви беруться до відома і рішення органів управління Федерації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.
4.9. Автоматичне припинення членства в Федерації відбувається в наступних випадках: у разі смерті, у разі визнання особи недієздатною, у разі припинення діяльності Федерації.
4.10. За порушення Статуту та інших нормативних документів Федерації, за невиконання рішень Конференції, Президії, Президента Федерації, за несплату щорічного членського внеску у встановлений термін, а також за вчинення моральних та матеріальних збитків, порушення етичних норм, до членів Федерації можуть бути застосовані:
- зауваження;
- попередження;
- виключення з Федерації.
Виключення з Федерації можливе за рішенням органів, наділених правом прийняття. Рішення про виключення з членів Федерації легітимне при 2/3 голосів. Рішення про виключення може бути оскаржено у місячний термін у КРК, який повинен винести своє рішення не пізніше двох місяців з часу отримання скарги.
4.11. У разі добровільного , автоматичного припинення членства, чи у випадку виключення члена Федерації, майно та кошти, передані таким членом у власність федерації, поверненню не підлягають.
4.12. Члени Федерації мають право:
4.12.1. Брати участь у діяльності федерації, а саме в роботі органів управління Федерації, її структурних підрозділів та місцевих осередків, а також у реалізації програм, проектів та заходів Федерації у встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Федерації порядку.
4.12.2. Обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Федерації.
4.12.3. Брати участь у плануванні, обговоренні та вирішенні питань діяльності Федерації, вносити пропозиції щодо її роботи.
4.12.4. Брати участь у заходах здійснюваних Федерацією.
4.12.5. Ініціювати створення структурних підрозділів Федерації.
4.12.6. Користуватись послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація.
4.12.7. Одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених керівними органами Федерації.
4.12.8. Бути усно і письмово інформованими про діяльність Федерації, зокрема про рішення керівних органів, що стосуються їх особисто.
4.12.9. Ознайомлюватись із протоколами Загальних зборів та рішеннями органів управління Федерації.
4.12.10. Користуватись атрибутикою Федерації.
4.12.11. Одержувати підтримку у захисті власних прав у межах чинного законодавства.
4.12.12. Брати участь у фінансуванні програм і заходів Федерації, що може здійснюватися у формі безповоротної допомоги, благодійних внесків та на підставі договорів, що укладаються з Федерацією чи створеними нею госпрозрахунковими установами, підприємствами.
4.12.13. Члени Федерації, які передали Федерації своє майно, кошти та інші матеріальні цінності, мають право вимагати представлення детального звіту про використання відповідного майна, коштів та активів Федерацією.
4.12.14. Добровільно виходити з членства в Федерації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
4.13. Члени Федерації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Конференції та іншими внутрішніми документами Федерації.
4.14. Члени Федерації зобов’язані:
4.14.1. Дотримуватись Статуту Федерації.
4.14.2. Виконувати рішення Конференції та керівних органів Федерації.
4.14.3. Сплачувати членські внески в порядку та розмірах, визначених Положенням про членські внески.
4.14.4. Брати активну участь у реалізації цілей Федерації.
4.14.5. Утримуватись від дій, що можуть завдати шкоди Федерації та її членам.
4.14.6. Дотримуватись морально-етичних принципів Федерації, не вести діяльність, яка може дискредитувати Федерацію.
4.14.7. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами федерації.
4.15. За рішенням Конференції особі може бути присвоєне звання Почесного члена Федерації. Почесним членом Федерації може бути громадський чи політичний діяч, науковець, а також будь-яка інша особа, яка має значні заслуги щодо розвитку го в Україні та/або надає значну організаційну, інтелектуальну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Федерації.
4.16. Почесний член користується всіма правами члена Федерації, а також наділений правом дорадчого голосу при прийнятті рішень на Конференції Федерації.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Організаційну структуру федерації складають керівні органи Федерації та місцеві осередки.
5.2. Керівні органи Федерації:
- Конференція;
- Президент;
- Президія;
- Контрольно-ревізійна комісія.
5.3. Федерація будується за територіальним принципом і складається з місцевих обласних осередків, та осередків, що прирівнюються до обласних (АР Крим, міст Києва й Севастополя).
5.3.1. У своїй діяльності місцеві осередки керуються цим Статутом і своїми положеннями чи статутами, що приймаються їхніми органами управління, затверджуються Президією Федерації і не суперечать цьому Статуту.
5.3.2. Місцеві обласні осередки, та осередки , що прирівнюються до обласних (АР Крим, міст Києва й Севастополя), можуть набувати статусу юридичної особи після прийняття відповідного рішення Президії та з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Місцеві осередки, які не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому законодавством порядку.
5.3.3. Місцеві обласні осередки перебувають на обліку у Федерації. У кожному територіальному утворенні рішенням Президії Федерації може бути визнаний тільки один місцевий обласний осередок. Місцеві осередки, що мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов’язаннями одне одного та будь-яких інших юридичних осіб.
5.3.4. Місцеві осередки діють на підставі власних статутів, які повинні відповідати затвердженому Президією типовому статуту місцевого осередку. Місцеві осередки мають круглу печатку, кутовий та інші штампи з символікою Федерації, які затверджуються Президією. Місцеві осередки та ведуть бухгалтерську та іншу звітність, реєструються в державних органах та здійснюють платежі в порядку і обсягах, передбачених законодавством.
5.4. Конференція.
5.4.1. Вищим керівним органом Федерації є Конференція.
5.4.2. Конференції можуть бути чергові або позачергові.
5.4.3. Конференція проводиться не рідше 1 разу на 4 роки.
5.4.4. Порядок делегування й представництва делегатів та проект порядку денного Конференції визначаються Положенням про Конференцію, що затверджується Президією Федерації.
5.4.5. Конференція визначає основні напрямки діяльності Федерації і затверджує відповідні документи. Може прийняти до розгляду й вирішення будь-яке питання діяльності Федерації.
5.4.6. До компетенції Конференції належить:
- Визначення основних напрямків діяльності Федерації;
- Затвердження Статуту федерації, внесення до нього змін та доповнень;
- Обрання (таємним чи відкритим голосуванням) Президента, Президії, голови й членів Контрольно-ревізійної комісії Федерації;
- Розгляд і затвердження звітів про діяльність Федерації;
- Реалізація права власності на майно та кошти Федерації;
- Затвердження символіки, та у разі необхідності, інших реквізитів Федерації;
- Прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Федерації, призначення ліквідаційної комісії, ліквідаційного балансу;
- Присвоєння звання Почесного Президента федерації (довічно) особі, яка внесла значний внесок у розвиток Федерації.
5.4.7. Про проведення Конференції та проект порядку денного місцеві обласні осередки сповіщаються Президією в термін не пізніше ніж за один місяць до дати її проведення.
5.4.8. Усі рішення, в тому числі й про вибори органів Федерації, приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на Конференції, якщо інше не встановлено цим Статутом, Положенням про Конференцію, внутрішніми нормативними документами Федерації чи самою Конференцією.
5.4.9. Конференція є правочинною в разі присутності на ній не менше 2/3 загальної кількості делегатів – членів Федерації з правом ухвального голосу, або їх повноважних представників.
5.4.10. Позачергова Конференція може скликатись Президією за власною ініціативою або в разі надходження відповідної письмової вимоги Контрольно-ревізійної комісії, а також за письмовою вимогою керівних органів не менше 1/3 місцевих обласних осередків, до яких належать не менше 30% членів Федерації.
5.5. Президент.
5.5.1. Президент Федерації обирається Конференцією з числа членів Федерації при кількості 50%+1 голос учасників Конференції і за посадою очолює Президію Федерації. Президент не може бути одночасно Президентом (головою) місцевого обласного осередку.
5.5.2. Повноваження та обов’язки Президента:
- Головує на засіданнях Президії і здійснює керівництво роботою Президії;
- Має право передавати за дорученням виконання деяких своїх функцій членам президії;
- Здійснює поточне керівництво діяльністю Федерації, забезпечує виконання рішень Конференції та Президії;
- Представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними Федераціями, підприємствами, приватними особами;
- Діє без довіреності від імені Федерації, відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансово-господарські документи, представляє Федерацію в державних, громадських та інших органах, підприємствах, установах і організаціях, в тому числі у сфері міжнародних стосунків, а також в суді, господарському, арбітражному та третейському суді;
- Приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників відповідно до чинного законодавства України;
- Забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та складання звітності про діяльність Федерації;
- Організовує фінансово-господарську діяльність Федерації;
- Укладає договори з підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами (договори на суму понад 1000 мінімальних розмірів заробітних плат, встановлених чинним законодавством, затверджуються Президією Федерації);
- Здійснює розпорядчі функції щодо коштів і майна Федерації відповідно до затвердженого кошторису;
- Має право підписувати фінансові документи;
- Здійснює контроль за своєчасною сплатою внесків та інших платежів (надходжень), вживає заходів щодо стягнення заборгованості в установленому порядку;
- Звітує перед Конференцією Федерації.
5.6. Президія.
5.6.1. Президія є керівним органом Федерації. В період між Конференціями Президія здійснює загальне керівництво діяльністю Федерації. В склад Президії входять Президент та члени Президії. Їх загальна кількість не повинна перевищувати 10 осіб. З числа членів Президії обираються Віце-президент, секретар та формуються інші посади, в залежності від потреб і цілей Федерації.
5.6.2. До компетенції Президії відноситься:
- Забезпечення та контроль виконання рішень Конференції;
- Заміна або доповнення складу Президії новим членом, з подальшим затвердженням на Конференції;
- Затвердження штатного розкладу, встановлення розмірів посадових окладів та інших виплат штатним працівникам Федерації;
- Підготовка кошторису Федерації та звіти про його виконання;
- Прийняття та затвердження положень та внутрішніх документів федерації, а також змін та доповнень до них
- Затвердження зразків печаток та штампів федерації;
- Затвердження (прийняття до складу Федерації) новостворених місцевих осередків;
- Затвердження громадських, просвітницьких, культурних та інших програм та проектів;
- Створення секцій, комітетів, відділів, комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Федерації, тимчасових чи постійних, затвердження завдань і напрямків їх роботи та повноважень, призначення їх керівників та/чи відповідальних осіб;
- Скликання та підготовка чергових та позачергових Конференцій;
- Призначення делегатів від Федерації для участі в міжнародних Конференціях, Конгресах;
5.6.3. Засідання Президії відбуваються не рідше 1 разу у квартал. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії. При рівності голосів вирішальним є голос Президента.
5.6.4. Члени Президії звітують про свою роботу на Конференціях.
5.7. Контрольно-ревізійна комісія.
5.7.1. Контрольно-ревізійна комісія є вищим контрольним органом Федерації і складається з голови та двох членів, які обираються Конференцією.
5.7.2. Контрольно-ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації не рідше одного разу на рік і подає звіти про результати проведених перевірок на погодження до Президії.
5.7.3. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України, цього Статуту, інших внутрішніх положень Федерації в діяльності її органів управління, місцевих осередків та структурних підрозділів.
5.7.4. Контрольно-ревізійна комісія розглядає апеляції, скарги на рішення Президії, керівних органів місцевих осередків, у тому числі шляхом створення відповідних комісій.
5.7.5. Контрольно-ревізійна комісія звітує про свою роботу на чергових і позачергових конференціях.
5.7.6. Засідання Контрольно-ревізійної комісії проводять не менше 1 разу в рік і є правочинними при наявності на засіданні усіх її членів.

6. КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Федерація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
6.2. Федерація має право власності на кошти та інше майно, передане їй членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших підставах, не заборонених законом.
6.3. Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями її членів. Члени Федерації не несуть відповідальності за її зобов’язаннями.
6.4. Механізм фінансово-господарської діяльності Федерації спрямований на розвиток Го в Україні, раціональне використання коштів, пошук додаткових джерел фінансування.
6.5. Кошти Федерації, в тому числі валютні, можуть утворюватись з таких джерел:
- надходжень від вступних, членських та інших внесків;
- надходжень від суб'єктів господарської діяльності, заснованих Федерацією;
- пасивних доходів;
- грошових надходжень, наданих спонсорами;
- коштів, які надходять з відповідних бюджетів;
- коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності;
- коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань як від резидентів, так і від нерезидентів.
6.6. Кошти використовуються на здійснення статутних цілей та утримання штатних працівників.
6.7. Федерація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством.
6.8. У власності чи користуванні Федерації можуть бути:
- приміщення, будівлі, споруди;
- спорядження, обладнання;
- майно культурно-просвітницького призначення;
- транспортні засоби;
- акції, облігації та інші цінні папери;
- земельні ділянки, набуті у встановленому чинним законодавством порядку;
- об’єкти інтелектуальної власності;
- інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.
6.9. Усе майно, передане на безоплатній основі та у вигляді спонсорської допомоги, купівлі та інших форм, є власністю Федерації і не може передаватися будь-кому без рішення Президії.
6.10. Федерація є неприбутковою організацією та має самостійне майно, баланс, банківські рахунки, у тому числі валютні.
6.11. Оперативне господарське управління коштами та майном Федерації, відповідно до цього Статуту, здійснює Президія, Президент та відповідні голови та керівні органи місцевих осередків, на балансі чи рахунках яких знаходяться відповідні активи.
6.12. Місцеві осередки, відповідно до законодавства України, можуть мати рахунки в установах банків, самостійне майно, баланс.
6.13. Майно та кошти, що залишилися після ліквідації місцевого осередка, передаються Федерації.
6.14. Майно та кошти, що залишилися після ліквідації Федерації, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу Державного бюджету України.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Федерації затверджуються Конференцією, якщо за них проголосувало не менше ніж 3/4 делегатів, присутніх на Конференції. Зміни, внесені до статутних документів (у тому числі – до Статуту), підлягають обов’язковій реєстрації.
7.2. У період між Конференціями можуть вноситись зміни до усіх розділів Статуту не менш як 3/4 голосів від складу Президії у разі не відповідності чи зміни законодавства України, з обов’язковим інформуванням членства Федерації. Такі зміни вступають в силу одразу після прийняття відповідного рішення Президією.
7.3. Пропозиції і обґрунтування щодо змін та доповнень до Статуту чи ліквідації повинні бути переслані до місцевих осередків не пізніше, як за один місяць до Конференції. Право вносити пропозиції до Статуту Федерації мають лише члени Федерації.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

8.1. Діяльність Федерації та місцевих осередків може бути припинена шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.
8.2. Реорганізація Федерації здійснюється на основі та в порядку передбаченому рішенням Конференції, прийнятим 3/4 голосів.
8.3. Реорганізація місцевих осередків Федерації здійснюється на основі загальних зборів осередку, рішення Президії (в разі неможливості проведення загальних зборів осередку) або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.4. При реорганізації Федерації вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.
8.5. Ліквідація Федерації здійснюється на основі рішення Конференції, прийнятим 3/4 голосів, або в судовому порядку відповідно до законодавства України.
8.6. Ліквідація місцевих осередків Федерації здійснюється на основі загальних зборів осередку, рішення Президії (в разі неможливості проведення загальних зборів осередку), або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.7. Ліквідаційна комісія створюється ініціатором ліквідації. З моменту призначення або створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Федерації, місцевих осередків.
8.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Федерації, виявляє його дебіторів та кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо оплати боргів Федерації третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що призначив ліквідаційну комісію.
8.9. Кошти, які має Федерація, включаючи кошти від розпродажу його майна при ліквідації після розрахунків з бюджетом та кредиторами, використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.
8.10. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Федерації, її членам або третім особам у відповідності до чинного законодавства України.
8.11. Ліквідація чи реорганізація вважається завершеною, а Федерація такою, що припинила чи реорганізувала свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 11 окт 2013, 00:20

8.1. Президент Федерації є вищою посадовою особою Федерації, що здійснює поточне керівництво її діяльністю в періоди між Загальними зборами, має право представляти Федерація у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Федерації.

Федерацію.

А ще у назві розділу 4 пропущений апостроф у слові "ОБОВ'ЯЗКИ"

Аватара пользователя
December
Advanced Member
Сообщения: 1922
Зарегистрирован: 11 апр 2008, 14:31
Разряд: 5k
Откуда: Київ

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение December » 11 окт 2013, 00:29

8.2.7. представляти Федерація (Федерацію) у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними Федераціями, установами, підприємствами, членами Федерації, приватними особами;

8.2.8. діяти від імені Федерації без довіреності та вчиняти від імені Федерації юридично значущі дії;

8.2.9. організує (=організовувати) бухгалтерський облік та звітність Федерації;

8.2.10. відкриває (=відкривати) в банках та розпоряджається поточним та іншими рахунками Федерації, підписує розрахункові, фінансові та інші документи,

8.2.11. веде(=вести) реєстр членів Федерації;

8.2.12. визначає (=визначати) посадових осіб, що вправі діяти від імені Федерації за дорученням;

Аватара пользователя
Vassko
Тренер
Сообщения: 1391
Зарегистрирован: 20 мар 2003, 10:26
Разряд: 4d
Откуда: Киев

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Vassko » 11 окт 2013, 01:00

Чёт я запутался совсем. Саш, ты вот тоже выложил устав. И Сергей выложил. Какой правильнее?

Аватара пользователя
Lulovi
Advanced Member
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 01 май 2011, 23:15
Откуда: Галичина

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Lulovi » 11 окт 2013, 01:30

обидва правильні для своїх федерацій
ми ж дотепер не знаємо що то за конференція буде, якої федерації.
Сергій виклав статут ФГУ (лег.),
я виклав статут УФГо, тої федерації, яка діє вже давно.

Аватара пользователя
Vassko
Тренер
Сообщения: 1391
Зарегистрирован: 20 мар 2003, 10:26
Разряд: 4d
Откуда: Киев

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Vassko » 11 окт 2013, 01:52

ПеПелац, А всё потому что вообще непонятно что за конференция и на каком свете мы живём. Зато , по словам некоторых уважаемых людей, недалёкие горлопаны должны молчать в тряпочку и просто играть в турнирах и слушаться наше опытное руководство. Простите за емоции.

Аватара пользователя
Небайдужий
Advanced Member
Сообщения: 4645
Зарегистрирован: 01 янв 2007, 14:26
Разряд: 6k
Откуда: м. Рівне

Re: НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА УФГО

Сообщение Небайдужий » 11 окт 2013, 10:43

Не знаю як кому, але мені уже давно стало очевидно, що Дмитро Яценко хоче об'єднати дві федерації. Спосіб, який він обрав, мені не дуже подобається, але він зараз активно діє і заважати йому я не збираюсь. Я так розумію, що завершальним етапом цього об'єднання має стати саме ця спільна конференція. Принаймні, мені так здається.

З приводу статутів, то я так зрозумів, що пан Рідзель розмістив тут проект статуту нової, об'єднаної федерації, який відрізняється від старого статуту ФГУ, а Улан розмістив статут УФГо(нел).
Як на мене, то бажано було б звести ці статути в один, тобто всі найважливіші принципи зі статуту УФГо(нел) перенести в проект нового спільного статуту, який пропонує Рідзель. Але, на жаль, часу на це практично не залишилось.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям